Onze missie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik op flyer om te vergroten

Stichting Udense Peuterspeelzalen heet u welkom

 

In ons land is het onderwijs goed georganiseerd. Vanaf het vierde jaar kunnen kinderen een goed opgezet leerprogramma volgen. Voordat een kind echter vier jaar geworden is, heeft het al diverse belangrijke ontwikkelingsstadia doorgemaakt. Ouders en gezin spelen in deze periode een belangrijke rol. Minstens zo belangrijk is ook het leren omgaan en spelen met andere kinderen. In het contact met leeftijdgenootjes leert een kind de eerste beginselen van onze samenleving.

 

In veel gevallen kunnen deze speelcontacten plaatsvinden met kinderen uit de straat of buurt. Vaak echter ontbreken de kinderen van dezelfde leeftijd. Een peuterspeelzaal kan hier uitkomst bieden. Ook als overgang van de beslotenheid van het gezin naar de dagelijkse gang richting basisschool, kan een peuterspeelzaal een goede tussenfase betekenen.

 

Veel peuters zijn op een bepaalde leeftijd duidelijk toe aan meer contact met andere kinderen. Het bekende thuiswereldje lijkt te klein te worden. Onder begeleiding van deskundig personeel en de benodigde middelen geeft de Stichting Udense Peuterspeelzalen sinds 1971 peuters de mogelijkheid om hun wereldje te vergroten. Door een toenemende vraag is de stichting gegroeid tot maar liefst 7 peuterspeelzalen, verspreid over geheel Uden.

SUP mededelingen

NOVEMBER

- 1 -

Er zijn  weer nieuwe foto's van de Vlinder
Herfstuitstapje

NOVEMBER

- 10 -

Er zijn  weer nieuwe foto's van Pippeloentje
Herfstuitstapje

 

©2012 Stichting Udense Peuterspeelzalen. Alle rechten voorbehouden.

Vragen of problemen m.b.t. deze site kunnen worden gericht aan de webmaster.